มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์ [6/01/2561]

มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์ สมาคมคนพิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 คัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

Visitors: 102,320