มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน บริษัทโอสถสภา ในการส่งมอบรถวีลแชร์ [24/02/2561]

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน บริษัทโอสถสภา ในการส่งมอบรถวีลแชร์ นายวธัณญู ทานะมัย (กรุงเทพมหานคร) คนพิการด้านการเคลื่อนไหว โดยมีญาติมาเป็นตัวแทนรับ

Visitors: 97,652