มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์แก่เด็กชายอดิเทพ ขวัญมงคล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์แก่เด็กชายอดิเทพ ขวัญมงคล อายุ 6 ปี จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย

Visitors: 97,652