จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ

วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิฯ และ นางยุพิน ดิษเทศ ภรรยา พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และญาติมิตร  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Visitors: 97,646