บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล เพื่อจัดหารถวีลแชร์และร่วมกิจกรรมประกอบรถวีลแชร์เด็ก เพื่อมอบให้แก่เด็กพิการทั่วประเทศ

Visitors: 97,804