มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์แก่คนพิการ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์แก่คนพิการ จำนวน  1 คัน โดย นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ญาติคนพิการซี่งเป็นผู้รับแทน

Visitors: 102,319