ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด คลิปวีดีโอ คนตาดี ตามหา สุดยอดนักร้องตาบอด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

            เนื่องจากองค์กรรักแผ่นดิน  ได้มองเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา  ที่มีความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป  มักจะ ร้องเพลงเปิดหมวกตามเพื่อเป็นรายได้  แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ   เราจึงจัดโครงการประกวด คลิปวีดีโอ คนตาดี ตามหา สุดยอดนักร้องตาบอด”  (ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท)  เพื่อให้คนตาบอดที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ออกมาให้เต็มที่  อีกทั้งหลังจากประกวดเสร็จ ทาง Face Book : เที่ยวไทย ช่วยชาวบ้าน  จะติดต่อ โรงแรม ร้านอาหาร ให้เริ่มลองจ้างนักร้องตาบอดเหล่านี้ไปทำงาน  เพื่อให้คนตาบอดมีรายได้มากขึ้น  โดยสามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Face Book : เที่ยวไทย ช่วยชาวบ้าน   ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2561

Visitors: 97,588