มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์แก่ นางสาวนารี ภู่ทอง ผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ให้แก่นางสาวนารี ภู่ทอง ซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีนางสาวทิพวรรณ ยะภักดี รองผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ผู้รับแทน

Visitors: 102,319