นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมคณะ เข้าพบอธิบดี พก. เพื่อหารือเรื่องผู้ช่วยคนพิการ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร  นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และนายธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเข้าพบเพื่อหารือเรื่องผู้ช่วยคนพิการกับ  นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมี เจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. เข้าร่วมการหารือ

Visitors: 97,803