มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถสามล้อโยกแก่คนพิการ จังหวัดสระแก้ว

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ปากเกร็ด ส่งมอบรถสามล้อโยกแก่คนพิการใน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จำนวน 2 ราย ขอขอบคุณผู้ประสานงานและตัวแทนมูลนิธิคนพิการไทย ในการส่งมอบรถสามล้อโยก ในครั้งนี้

Visitors: 97,804