มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์แก่คุณยายซึ่งเป็นผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ให้กับคุณยายซึ่งป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนางสาวทิพวรรณ ยะภักดี รองผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ นายสุพัตร แสนสุข (บุตรชาย) ผู้รับแทน

Visitors: 102,319