กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล DIGITAL RUN 2018

มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018 เพื่อนำเงินรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการ สดช.ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือประสบสาธารณภัยและส่วนหนี่งสนับสนุนสนุนกิจกรรมมูลนิธิคนพิการไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

อัตราค่าสมัคร
1. ประเภทเดิน – วิ่ง บุคคล ชาย – หญิง ระยะทาง 5 กม. ราคา 500 บาท
2. ประเภทวิ่งมินิมาราธอน บุคคล ชาย – หญิง ระยะทาง 10 กม. ราคา 500 บาท
3. ประเภทเดิน – วิ่ง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (Wheelchair) หรือผู้พิการทางการมองเห็น ชาย – หญิง ทุกระยะทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : คนพิการที่สนใจ สามารถส่ง ชื่อ-สกุล (ระบุความพิการ) และเบอร์โทรศัพท์ ได้ที่มูลนิธิคนพิการไทย E-mail : tdf_tw@hotmail.com โทรสาร 02-5820899 หรือ ทางข้อความ (Inbox) เฟสบุ๊ค หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5820897-8

 

 

หรือสมัครโดยตรงและรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ภาพด้านล่าง

 

Visitors: 97,805