พิธีมอบวุฒิบัตร และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 1

11 สิงหาคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วย นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิฯ  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร  และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 1  ณ มูลนิธิคนพิการไทย 

Visitors: 97,801