รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี