รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี