รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี