ตัวแทนผู้ตรวจรับพัสดุจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานรถสามล้อโยก (รุ่นใหม่)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ตัวแทนผู้ตรวจรับพัสดุจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานรถสามล้อโยก (รุ่นใหม่) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจรับสินค้าที่ตั้งไว้ โดยการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 97,796