รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี