พิธีมอบวุฒิบัตร และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 5

8 กันยายน 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ  ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วย นายบุญยาม เสาจันทร์ เลขาธิการมูลนิธิฯ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 5 ณ มูลนิธิคนพิการไทย

Visitors: 97,882