จัดโครงการ อบรมผู้ช่วยเหลือคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล  จัดโครงการ "อบรมผู้ช่วยเหลือคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  11 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการผู้ช่วยคนพิการ ให้มีจำนวนผู้ช่วยคนพิการเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Visitors: 97,646