รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 - 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี