พิธีมอบวุฒิบัตร และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วย นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิฯ นายบุญยาม เสาจันทร์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่  6 ณ มูลนิธิคนพิการไทย

Visitors: 97,804