ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้ให้เกียรติชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้ให้เกียรติชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี  2561"   โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง