รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี