มูลนิธิคนพิการไทย รับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018

เเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018 แก่มูลนิธิคนพิการไทย โดยมีนายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Digital RUN 2018 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมูลนิธิคนพิการไทยได้นำทีมคนพิการและอาสาสมัคร รวม 75 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Visitors: 97,587