ได้รับเกียรติจาก นางมยุรี ผิวสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย ในการบรรยายเรื่อง แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการและแนวคิดการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้รับเกียรติจาก นางมยุรี ผิวสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย ในการบรรยายเรื่อง "แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการและแนวคิดการพัฒนาศักยภาพคนพิการ" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่  2 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 97,646