นางสาวอรุณวดี ลิ้มอังกูร และ นายยงยุทธ แสงพรหม รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ และแนวคิดการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรุณวดี ลิ้มอังกูร และ นายยงยุทธ แสงพรหม 
รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง "แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ และแนวคิดการพัฒนาศักยภาพคนพิการ" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 97,653