ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ คุวินทร์พันธุ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และคณะทำงานโครงการฯ มูลนิธิคนพิการไทย ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ คุวินทร์พันธุ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และคณะทำงานโครงการฯ มูลนิธิคนพิการไทย ได้ให้เกียรติชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี  2561"  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่  16-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 98,123