นายทยาน โคตะนนท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายเรื่อง 'ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการผู้ช่วยคนพิการ'

17 ตุลาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้รับเกียรติจาก นายทยาน โคตะนนท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการผู้ช่วยคนพิการ" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเด