โครงการ Green Health ภายใต้การกำกับดูแลของ มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบวีลแชร์ รถสามล้อโยก และเครื่องช่วยเดิน (วอล์กเกอร์) แก่คนพิการทั่วประเทศ

โครงการ Green Health ภายใต้การกำกับดูแลของ มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบวีลแชร์ รถสามล้อโยก และเครื่องช่วยเดิน (วอล์กเกอร์) แก่คนพิการทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิตฯ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ ได้แก่ 1. รถวีลแชร์ จำนวน 210 คัน 2. รถสามล้อโยก จำนวน 143 คัน 3. เครื่องช่วยเดิน (วอล์กเกอร์) จำนวน 12 อัน โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมกรรมการบริหาร และตัวแทนคนพิการ 18 จังหวัด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับคนพิการที่ได้ยื่นขอรับการอนุเคราะห์ไว้

Visitors: 97,588