คณะผู้บริหารชมรมโรตารีฮาโคดาเตะ จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม โรงงานไทยวีล

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารชมรมโรตารีฮาโคดาเตะ จากประเทศญี่ปุ่น โดยการนำของคุณยูกิโกะ คุมะซาว่า และ คุณภัคธดา สุวรรณนวล ในนามมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (WAFCAT) เข้าเยี่ยมชม โรงงานไทยวีลพร้อมทั้งทดลองประกอบรถวีลแชร์ โดย นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทยนายวีระวัฒน์ โพธิดอกไม้ วิศวกรที่ปรึกษา โรงงานไทยวีลนายโสฬส ประสงค์ศิลป์ รองผู้จัดการโรงงานไทยวีลและนายสายัน จันงาม หัวหน้าช่างโรงงานไทยวีลให้การต้อนรับ