สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น ) จึงขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 - 2415125 หรือ 02-2412841

 

Visitors: 102,319