คลีนิคมนุษย์ล้อ ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

10 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิคนพิการไทย  โรงงานไทยวีล ได้ออกหน่วย "คลีนิคมนุษย์ล้อ"  ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น และให้คำปรีกษาในการดูแลรักษา ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น )

Visitors: 102,319