สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้จัดพิธีส่งมอบรถวีลแชร์เด็ก จำนวน 50 คัน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้จัดพิธีส่งมอบรถวีลแชร์เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คัน  ให้แก่เด็กพิการ โดยมีนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนักแสดง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมส่งมอบรถวีลแชร์แก่เด็กพิการซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ โดยการประสานงานผ่าน เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ สตูดิโอ 1 ช่อง 7HD ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อผลิตรถวีลแชร์เด็ก จำนวน 50 คันแก่มูลนิธิคนพิการคนพิการไทย ซึ่งรถวีลแชร์ทั้ง 50 คัน ผลิตโดยช่างที่เป็นคนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

ในการนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้แก่ นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิฯ นายบุญยาม เสาจันทร์ เลขาธิการมูลนิธิ เป็นตัวแทนของคนพิการในการรับมอบ และขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ รถวีลแชร์ดังกล่าว จะมอบให้กับคนพิการทั่วประเทศต่อไป

Visitors: 98,123