ส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ให้ผู้สูงอายุที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นางสาวทิพวรรณ ยะภักดี รองผู้จัดการมูลนิธิคนพิการไทย ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ให้กับคุณวีรยุทธ แก้ววิเศษ ซึ่งเป็นผู้รับมอบรถวีลแชร์แทนผู้สูงอายุที่จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 97,801