คลีนิคมนุษย์ล้อ ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีลได้จัดกิจกรรม "คลีนิคมนุษย์ล้อ" ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกฟรี รวมทั้งให้คำปรีกษาแนะนำการดูแลรักษา ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 ณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วานโดยมีหัวข้อหลักในการจัดงาน คือ "การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม"