ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอบพระคุณผู้บริหารบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือ ช่อง 7 HD

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอบพระคุณผู้บริหารบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือ ช่อง 7 HD โดยมีคุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง ผู้แทนช่อง 7 HD และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

Visitors: 98,144