ผู้แทนมูลนิธิคนพิการไทยได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแก่นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนมูลนิธิคนพิการไทยได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแก่นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนพิการด้วย

Visitors: 97,588