มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์ เด็กหญิงกมลภัทร ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มูลนิธิคนพิการไทย ได้ส่งมอบรถวีลแชร์สำหรับเด็ก จำนวน 1 คัน ให้แก่เด็กหญิงกมลภัทร อายุ 4 ขวบ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยสมาคมพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนส่งมอบ

Visitors: 97,792