ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิคนพิการไทย

วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิคนพิการไทย