ส่งมอบรถสามล้อโยกแก่นางสาวสิรินาฏ เชื้อชาติ ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นางสาวทิพวรรณ ยะภักดี รองผู้จัดการมูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ได้เป็นตัวแทนส่งมอบรถสามล้อโยกแก่นางสาวสิรินาฏ เชื้อชาติ ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

Visitors: 102,320