บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้มอบรถวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 1 คันแก่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้มอบรถวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 1 คันแก่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล โดยมีคุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ร่วมกันส่งมอบ

Visitors: 102,320