ส่งมอบรถวีลแชร์ให้แก่นายขวัญ ทูลมาลา ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวจากจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดยคุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ได้มอบรถวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 1 คันแก่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ซึ่งรถเข็นดังกล่าวมูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีลได้ส่งมอบให้แก่นายขวัญ ทูลมาลา ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวจากจังหวัดร้อยเอ็ด

Visitors: 97,588