บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสนับสนุนเพื่อผลิตรถวีลแชร์ให้คนพิการ

นางสาวทิพวรรณ ยะภักดี รองผู้จัดการมูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อผลิตรถวีลแชร์ให้คนพิการ จำนวน 4 คัน  จากคณะผู้บริจาค บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน  2562 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ปากเกร็ด

Visitors: 102,320