คณะจากมูลนิธิศูนย์มนุษย์ล้อเอเซีย WAFCAT เยี่ยมชมกิจการโรงงานไทยวีล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีลได้ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิศูนย์มนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) (Wheelchairs And Friendship Center of Asia (Thailand) :WAFCAT) ที่มาเยี่ยมชมกิจการโรงงานไทยวีล และทดลองใช้รถวีลแชร์รุ่นใหม่

Visitors: 102,319