ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย ให้การต้อนรับนางสมพิศ โล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัคร จำนวน 50 คน ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิฯ และโรงงานไทยวีล

Visitors: 97,797