จัดโครงการ “อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ”

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ได้จัดโครงการ "อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ" ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,899