ช่องทางการบริจาค

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คนพิการและเด็กพิการในวัยเรียนทั่วประเทศ ได้ที่

  1. บริจาคโดยตรงที่ "มูลนิธิคนพิการไทย"
  2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกปากเกร็ด เลขบัญชี 207-406850-9
    ชื่อบัญชี "มูลนิธิคนพิการไทย"
  3. สั่งจ่ายเช็คในนาม "มูลนิธิคนพิการไทย"
  4. ผ่านแอพ เป๋าตุง ธนาคารกรุงไทย

          

หมายเหตุ : ใบเสร็จสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้

Visitors: 97,652