ช่องทางการบริจาค

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คนพิการและเด็กพิการในวัยเรียนทั่วประเทศ ได้ที่

  1. บริจาคโดยตรงที่ "มูลนิธิคนพิการไทย"
  2. โอนเงินผ่านบั