บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นำโดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล , กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และการุญเวช มอบเงินสนับสนุนจากกิจกรรมวิ่งการกุศล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นำโดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล , กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และการุญเวช  มอบเงินสนับสนุนจากกิจกรรมวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งให้ทัน Ep.2”   เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562  บริเวณสะพานพระราม 8  ที่ผ่านมา

Visitors: 97,881