ผู้มีอุปการะคุณร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และให้กำลังใจคนพิการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562คุณไชยพร และคุณชนิกา วิไลรัศมี ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร ผงซักฟอก ยาสีฟัน สบู่ เครื่องดื่ม นม ฯลฯ แก่มูลนิธิคนพิการไทย พร้อมทั้งให้กำลังใจคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย

Visitors: 102,319